Dokumenty

Projekt

Šablony I byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy.

Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002546

 

Více projektů podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz

Projekt

Šablony II byl spolufinancován Evropskou unií.

Vyšší kvalita výuky v podobě metod, forem a vybavení. Spolupráce na projektech a projektové výuce. Prohlubování kvalifikace učitelského sboru. Spolupráce s ostatními organizacemi.