Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

O škole

Milí žáci a vážení rodiče,
od 4. 1 . 2021 do 10. 1. 2021 bude probíhat výuka distančním způsobem.
Vaši učitelé vás budou kontaktovat.

 
 
 
 
 
 
 
Pěvecká třída L.Chytilové připravila:
 
Nesem vám noviny
 
Žáci: Karolínka Bláhová, Vaneska Čížková, Valentinka Chytilová, Adélka Kudrnová,
Barča Kurachová, Anička Novotná, Julinka Ralbovská, Alenka Rathová, Anička Tancošová,
Šarlotka Trirpáková, Emča Urbánková, Maruška Vohaňková
 
 
 
 Nebeští kavalérové
 
Žáci: Marie Vohaňková, Julie Ralbovská a paní uč. Lucie Chytilová
 
 
 
 
 
Vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy. Situace, kolem pandemie COVID-19, se nám moc nelepší.
Tak jsme si řekli, že nás nebaví nehrát a nezpívat a že si zkrátka zahrajeme a zazpíváme.
Proto jsme pro Vás připravili koncert, který proběhne výhradně ONLINE to ZDE na Youtube kanále naší školy.
Těšíme se na vaši účast a pamatujte, místo potlesku sledujeme čísla sledujícíh. :)
 
 
 
Od středy 25. 11. 2020 se mění výuka pro jednotlivé obory následovně:
Hudební obor:
Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák)
 
Výtvarný obor, taneční obor, literárně dramatický obor:
distanční výuka s možností individuálních konzultací
(týká se také skupinové a kolektivní výuky hudebního oboru – souborová hra, apod.)
 
Hygiena:
- pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.
- mytí a desinfekce rukou
- nošení roušky je povinné; v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje...), nemusí žáci mít během této činnosti roušku
- vstup rodičů a jiných třetích osob do školy jen v nezbytných případech
 
Těšíme se!

 

 
 
 
 
 
↓Poslední volná místa na počítačovou grafiku.↓

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1gVynGmle4&ab_channel=P%C4%9Bveck%C3%A1t%C5%99%C3%ADdaL.Chytilov%C3%A9

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00
 

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349