Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

O škole

Vážení rodiče, milí žáci!
 
Od středy 25. 11. 2020 se mění výuka pro jednotlivé obory následovně:
Hudební obor:
Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák)
 
Výtvarný obor, taneční obor, literárně dramatický obor:
distanční výuka s možností individuálních konzultací
(týká se také skupinové a kolektivní výuky hudebního oboru – souborová hra, apod.)
 
Hygiena:
- pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.
- mytí a desinfekce rukou
- nošení roušky je povinné; v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje...), nemusí žáci mít během této činnosti roušku
- vstup rodičů a jiných třetích osob do školy jen v nezbytných případech
 
Těšíme se!

 

 
 
 
 
 
↓Poslední volná místa na počítačovou grafiku.↓

 
 

 

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349