Přehled zaměstnanců školy

Administrativní úsek

David Homola, DiS. – ředitel školy

Ing. Vacek Antonín – zástupce ředitele

Ing. Machačová Miroslava – hospodářka, personalistka, sekretariát školy

Ing. Křížová Renata – ekonomka školy

Ing. Vybíralová Hana – pokladní

Vyučující

Anděl Bohumil, dipl. um.  –  kytara, elektrická kytara

Bc. Bartko Miroslav –  klávesy

Bašusová Jana –  klávesy, akordeon

Bechynská Marta – housle

Bechynský Pavel – housle

Bittnerová Milena –  klavír

Bc. Bošková Martina –  PC grafika

Čermák Stanislav – hudební nauka

Mgr. Černá Romana – klavír

Davídková Šárka – klavír

Ernstová Marie – kytara

Eštoková Milena, Dipl. um – klavír

Ferancová Gabriela, DiS. – klavír, korepetice

Frolík Antonín – klávesy, akordeon

BcA. Gréeová Barbora – LDO

Gregorová Alena –  klavír

Bc. Güttnerová Veronika, DiS.  – zobcová flétna, hoboj, hudební nauka

Hájek Otakar, Dipl. um. – zobcová flétna, klarinet, saxofon

BcA. Hájková Lucie –  populární zpěv

Hasil Zdeněk – zobcová flétna, pozoun, trombon, trubka

Hasilová Květoslava – housle, viola

Havlová Jitka – klavír

Mgr. Helbichová Klára – klavír

Bc. Henzl Jakub, DiS. –  TO

Ing. Henzlová Hana – TO

Mgr. Hofmannová Kateřina – TO

Homola David, DiS. –  bicí, basová kytara

Hönig Jan – populární zpěv

Houdková Leona – LDO

Hrodková Anna – VO

Mgr. Chytilová Lucie – klasický zpěv, populární zpěv

Jandera Jaroslav – kytara

Janderová Jiřina – klavír

Mgr. Kameníková Barbora – klavír

Bc. Kovalíková Sandra – populární zpěv

Krimová Eva – klavír

Kubíčková Kateřina, DiS. – zobcová flétna, klarinet, saxofon

Kysilková Jana – keramika pro dospělé

Mareš Jan, DiS. – kytara

Mlnařík František – zobcová flétna, příčná flétna, klávesy

Papíková Jana, Dipl. um. – klasický zpěv, populární zpěv

Pašková Lenka, Dipl. um. – zobcová flétna, příčná flétna

Patera Václav – 3D grafika

Rončka Ondřej – bicí, basová kytara

Řeřicha Richard – klávesy, trubka, populární zpěv, zvukařská akademie

BcA. Skála Pavel – LDO

Strohschneider Daniela, DiS. – populární zpěv, klasický zpěv

Studecký Martin – filmová akademie

Svatoň Zdeněk – zobcová flétna

Svatoňová Markéta – klavír

Špoula Martin, DiS.  – digitální fotografie

Švantnerová Vladimíra –  klavír, klávesy

Mgr. Tölgová Hana – klavír

Bc. Turek Jan – bicí

Mgr. Turková Hana –  klavír

Turková-Rousová Kateřina, DiS.  – populární zpěv, sborový zpěv

Ing. Vacek Antonín –  violoncello, hudební nauka

Vlková Věra – klavír

Bc. Votruba Radek – populární zpěv

Wolfová Petra – VO

Technický úsek

Brotánek František – školník

Trestrová Jana – uklízečka

Tomášová Katarina – uklízečka