Školné

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email/případně vám ho sdělí vyučující oboru.

Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00.

 

Platby školného proveďte nejpozději do:

  • 15. září za 1. polololetí
  • 15. února za 2. pololetí