Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Výtvarné umění

Hravou a experimentální formou učíme žáky výtvarným technikám, seznamujeme je s dějinami umění a kultury. Podporujeme žáky v originálním a osobitém vyjadřování. Učíme pohledu na svět jinýma očima, objevovat nové způsoby nazírání skutečnost. Učíme převážně formou výtvarných řad a projektů, to znamená rozvíjení jednoho vybraného tématu do několika kroků v různých pohledech, technikách a provedeních.

 kresba-tužkou, rudkou, uhlem, tuší ...

malba- temperou, akvarelem, akrylem, pastelem ...

grafika- monotyp, tisk z koláže, linoryt, suchá jehla

počítačová grafika

digitální fotografie

prostorová tvorba- modelování z hlíny, papíru, objekty z alternativních i klasických      materiálů,keramika...

prezentaci  na  školních výstavách a soutěžích

příprava na přijímací řízení uměleckých škol

 

Ocenění v soutěžích:

2010 Mezinárodní dětská výtvarná přehlídka Lidice - čestné uznání za VOSÍ HNÍZDA – skupinová práce.

2010 Eva  Pitáková 8let – 1.místo ve výtvarné soutěži  Rýzburk a Frauenstein

         Lucie Součková 10let – 2. místo ve výtvarné soutěži  Rýzburk a Frauenstein

2011 Lukáš Zhang  13.let –  keramická plastika,postup do národního kola celostátní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ

Mezinárodní dětská výtvarná přehlídka Lidice 2012- Jan Nehéz (9 let) -medaile za loutku vlka

Lada  Malinová 6 let. -čestné uznání za portrét Karla Zemana

Tereza Machová 10. let - čestné uznání za portrét Karla Zemana

Účast na divadelním festivalu Young for Young v mosteckém divadle-

2011- Výstava

2012 a 2013- malování na chodník

2010- spolupráce s japonskou fotografkou a pedagožkou Mimou Akasaki na srovnávacím výtvarném projektu s japonskými dětmi

2012-spolupráce na filmu Na vodě scénáristy Martina Ryšavého, výstava obrázků pro film v duchcovském kostele Cčsh

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00
 

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349