Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Šablony II

Šablony II

Naše škola se účastní projektu Šablony II, které jsou spolufinancovány EU a MŠMT.

 

Účelem aktivit v rámci Šablon II je především prohlubování spolupráce mezi jednotlivými kantory a žáky v rámci školy, ale i mimo ni. Dále jto sdílení metodických postupů, inovace a modernizace výuky, prohlubování znalostí využití ICT ve výuce a spolupráce na společných školním i mimoškolních projektech. 

Žákům naší školy má tento projekt přinést širší možnosti při uplatnění ve společnosti, při budoucím zaměstnání, ale samozřejmě i v dalším uměleckém vzdělávání.

 

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00
 

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349