Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Pronájmy prostor školy

                 

Pronájmy nebytových prostor v ZUŠ F. L. Gassmanna, Most,
platné od 1.1.201

 

 

 

Prostor

Nájemné za každou započatou hodinu

velký koncertní sál (cca 280 osob)

2 000,- Kč

malý komorní sál (cca 60 osob)

1 000,- Kč

velký taneční sál (plocha 103 m2)

500,-  Kč

malý taneční sál (plocha 54 m2)

300,- Kč

velká učebna (plocha 26 m2)

150,- Kč

malá učebna (plocha 16 m2)

100,- Kč

 

V ceně jsou zahrnuty i služby související jako je osvětlení, ozvučení, šatna.

V případě zájmu o pronájem kontaktujte paní Hanu Vybíralovou na e-mailu hana.vybiralova@zus-most.cz nebo na telefonu 734 854 349.

 

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00
 

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349