Podmínky studia

Podmínky studia:

Studium na naší škole je pro žáky od 5 do 26 let věku. Žáci jsou přijati na základě talentové zkoušky. Je třeba řádně vyplnit online přihlášku ke studiu

Průběh studia:

Výuka probíhá od září do června a podléhá organizaci školního roku podle MŠMT. 

 

Způsob výuky:

Výuka probíha jednou týdně, ve formě 1, 2 nebo 3 vyučovácích hodin. Hodina má 45 minut. Žáci přípravného studia mohou mít i polovinu vyučovací hodiny, tzn. 20 minut týdně. Rozvrh se domlouvá s každým učitelem individálně na začátku školního roku.

 

Úplata za vzdělání (neboli "školné"):

Úplata za vzdělání (školné) se platí pololetně - vždy v září a lednu. Platbu lze provést převodem na účet nebo v hotovosti v kanceláři školy. Výše závisí na příslušném oboru a výši vyučovacích hodin týdně.

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349