Informace o studiu

Obecné informace

Základní umělecká škola využívá od školního roku 1968/69 novou budovu v ulici Obránců míru. Budova hudební školy ve starém Mostě musela ustoupit těžbě uhlí. Navázala na tradici výchovy žáků ve čtyřech uměleckých oborech:

hudební obor
výtvarný obor
literárně – dramatický obor
taneční obor

Ve všech těchto oborech sklízíme již pravidelně úspěchy na soutěžních pódiích. ZUŠ má nezastupitelnou úlohu v rozvíjení talentu, podněcuje tvůrčí činnosti, nabízí žákům smysluplné využití volného času a napomáhá při tvorbě pevného hodnotového žebříčku. Řada žáků naší školy pokračuje ve studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření a stávají se profesionály ve svém oboru.

Přihláška ke studiu 

 

Školní vzdělávací program

Zde si múžete stáhnout školní vzdělávací program naší školy.

 

Úplata za vzdělání (školné)

 

Přehled výše plateb za umělecké vzdělávání 1. pol. 2019/2020
 
!!!POZOR!!!
Změna výše úplaty a nájemného
 
 
  Úplata za umělecké vzdělávání    
INDIVIDUÁLNÍ UKA

hra na hudební nástroj, sólový zpěv

1500,- Kč
KOLEKTIVNÍ UKA  
Výtvarný obor 1000,- Kč
Taneční obor 1000,- Kč
Literárně-dramatický obor 1000,- Kč

 

                                                       při studiu hudebního oboru 

při studiu jiného než hudebního

oboru nebo bez studia dalšího oboru

   PĚVECKÝ SBOR  ZDARMA 1000,- Kč

 

NÁJEMNÉ za hudební nástroj na jedno pololetí činí 400,- Kč (80,- Kč/1 měsíc)
 
 
 
ÚPLATA A NÁJEMNÉ se platí převodem na účet číslo 1430491/0100
 
VS k platbě Vám bude sdělěn emailem nebo Vaším pedagogem.
 
V hotovosti a  platební kartou lze úhradu provést v kanceláři školy dle úředních hodin.
 
Po, St: 7:00 - 17:00 Út, Čt, Pá: 7:00 - 15:30
(polední přestávka 11:30 - 12:30)
 

 

Školní řád

Zde se můžete seznámit se školním řádem

 

 

 

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349