Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Akce školy

PLÁN KONCERTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

-          Začátky koncertů v 17:30 (není-li psáno jinak)

 

DATUM                                               KONCERT                                                                           

 

16. 10. 2019                             Interní koncert (malý sál)

 

06. 11. 2019                             Interní koncert (malý sál)

 

13. 11. 2019                             Podzimní koncert (velký sál)

 

02. 12. 2019                             Mikulášský koncert (velký sál) od 16:30             

 

                                                    od 17:45 Rozsvěcení stromu – sbor

 

04. 12. 2019                             Interní koncert (malý sál)

 

11. 12. 2019                             Vánoční koncert (velký sál)

 

15. 01. 2020                             Interní koncert (malý sál)

 

12. 02. 2020                             Interní koncert (malý sál)

 

19. 02. 2020                             Zimní koncert (velký sál)

 

04. 03. 2020                             Interní koncert (malý sál)

18. 03. 2020                             Koncert učitelů (velký sál)

 

15. 04. 2020                             Jarní koncert (velký sál)

 

15. 05. – 16. 05. 2020                ZUŠ OPEN

 

18. 05 – 22. 05. 2020                 Absolventské zkoušky

  

27. 05. 2020                             Absolventský koncert (velký sál)

 

                                                 - vernisáž v 17:00, vyřazení a koncert od 17:30

 

 

01. 06 – 05. 06. 2020                 Postupové zkoušky

 nebo

08. 06 – 12. 06. 2020                 Postupové zkoušky

 

10. 06. 2020                             Závěrečný koncert (velký sál)

 

                                   

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349