Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Divadelní festival PřeMostění

PřeMostění je divadelní festival, který organizuje DS Odevšad ve spolupráci se Základní uměleckou školou F. L. Gassmanna. Festival je organizován žáky Literárně - Dramatického oddělení.

V rámci festivalu proběhnou dvě přehlídky – krajská postupová divadelní přehlídka Mladá Scéna a krajské kolo postupové přehlídky Divadelní Piknik Volyně.

Divadelní přehlídka PřeMostění je postupová, ale nesoutěžní. Jejím hlavním cílem je umožnit amatérským souborům i jednotlivcům prezentaci jejich představení. Všechna představení hodnotí lektorský sbor složený ze zkušených divadelních odborníků. Lektoři účinkujícím jejich dílo okomentují, poradí, co a jak vylepšit a poskytnou tak cennou zpětnou vazbu pro další práci. Své slovo dostane také divadelně zkušené publikum, které může být zdrojem dalších inspirativních podnětů ke zlepšování.

Snažíme se o pohodovou a přátelskou atmosféru a vytvoření platformy pro podnětnou diskuzi lidí, kteří mají divadlo rádi, a mají o něm co říct. Hlavní a doplňkový program nabídne řadu inspirativních inscenací, koncertů nebo výstavu výtvarného umění.

V rámci festivalu nabízíme také třídenní umělecké semináře pod dohledem odborných lektorů, které pečlivě vybíráme. Posluchači seminářů tak mají možnost pracovat se zkušenými odborníky, naučit se něco nového a poznat další kamarády se stejným zájmem.

Odkaz na přihlášky zde

www.premosteni.eu

 

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00
 

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349