Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Kytarová třída M. Ernstové

 Milí rodiče, žáci a hosté,vítejte na stránkách mé třídy.

Zde se dočtete informace, které se týkají výuky vašich dětí. Některé jsou

neměnné, další pravidelně aktualizuji.

 

**************************************************************************************************

 

Co nás ještě čeká?

 

 

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ KONCERT

ÚTERÝ 21. 5. 2019

 

 

 

 Organizační informace:

 ♦  generální zkouška je od 16:30 do 17:20 na malém sále

 ♦  žáci si odloží v mé třídě /bude tam jeden starší žák/

 ♦  s sebou noty / nezmačkané, nepřeložené - nedrží na stojanu/

 ♦  bude se hrát na školní kytary

 ♦  každý žák si pouze přehraje svou skladbu, není možnost teprve trénovat

 ♦  žáci budou slušně oblečeni, i děvčata budou mít kalhoty, event. legíny,

    dlouhovlásky budou mít upravené vlasy

 ♦  prosím o dodžení přísného zákazu konzumace jídla a pití na sále

 ♦  Vaše děti hrají dvakrát do roka, udělejte si prosím čas na celý koncert, je to slušné, výchovné,

     ale hlavně Váš potlesk si zaslouží i poslední účinkující :-)

 ♦  na konci koncertu si pozvu na podium všechny žáky,  uděláme společné foto

 ♦  pilně se připravujeme a těšíme se, že to společně zvládneme :-)

  **********************************************************************************************************************************

 

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

 

V 1. TÝDNU V ČERVNU SE KONAJÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY.


  ♦ rozpis bude zveřejněn v papírových i elektronických žákovských knížkách.

  ♦ budu se snažit o to, aby zkoušky /cca 10-15 min./ probíhaly v termínu hodin Vašich dětí

  ♦ postupová zk je povinná

  ♦ pokud možno, nerezervujte si na tento termín jiné aktivity. V případě nutného vykonání jindy,

    je termín vždy předem. V každém případě  mimotermínové zk jsou vždy zásahem do hodin

    dalších  třech žáků, protože u zkoušek musíme být všichni kantoři kytarového oddělení.

  ♦ v tomto týdnu NENÍ VÝUKA

 

  ♦ Žáci 1. - 5. ročníku nauky vykonávají testy po domluvě se svými učiteli nauky.

    Já tyto termíny nemohu znát, UČITELÉ JSOU ČTYŘI A KAŽDÝ UČÍ JINDY.

    Děkuji za pochopení.

*************************************************************************************************************************

VÝUKA V ČERVNU

 ♦  po zkouškách běží plně výuka až do konce školního roku. Zadám učivo

     na prázdniny.

 ♦  budeme více hrát písničky...

 

VYSVĚDČENÍ SE VYDÁVÁ V PÁTEK DNE 28. 6.HNED PO VYZVEDNUTÍ

VYSVĚDČENÍCH NA ZŠ.

**************************************************************************************************

OBECNÉ  INFORMACE

 

  ♦ rozvrh hodin se domlouvá na každý rok nový /není stálý/

  ♦ hudební nauky / žáci 1. - 5. ročníku/ nutno domlouvat osobně s příslušným učitelem,

     v případě, že žák nemůže navštěvovat nauku, musí rodič zažádat o individuál a na konci

    obou pololetí žák absolvuje přezkoušení

  ♦ budeme používat elektronické ŽK, heslo již bylo/bude  zasláno všem rodičům

     a větším žákům mailem, nechávám i klasické pro malé děti /osobnější přístup/ 

  rodiče platící školné přes účet dostanou přidělené číslo pro variabilní symbol /mailem/

  ♦ veškerá komunikace kanceláře bude probíhat přes mail  /eventuelně telefon/,

     v případě změny aktualizujte!!!

  ♦ VZHLEDEM K TOMU ŽE JSME STÁTNÍ ŠKOLA, A NE JEN "KROUŽEK", JSOU ŽÁCI KLASIFIKOVÁNI,

     DOSTÁVAJÍ VYSVĚDČENÍ, A VŽDY V 1. TÝDNU V ČERVNU VYKONÁVAJÍ POSTUPOVOU ZKOUŠKU,

     JAK ZE HRY NA  KYTARU, TAK Z HUDEBNÍ NAUKY.

****************************************************************************************************************************

  

   

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

 

  ♦  Nedostaví-li se žák na hodinu, nemá nárok na její náhradu. /Náhradní hodina je pouze dobrá

      vůle učitele./

  ♦  Pokud víte předem, že Vaše dítě nedorazí na výuku, dejte vědět zavoláním, SMS, e-mailem...

      mohu hodinu  nabídnout jako náhradní.

      - tř. učitel  hradí hodinu pouze pokud není přítomen z osobních důvodů.

  Za nepřítomnost  z důvodu jeho nemoci je učitel nehradí. Při dlouhodobé nemoci škola

  zajišťuje suplování. 

  Svátky, prázdniny a ředitelská volna se také nehradí. Děkujeme za pochopení.

 

***********************************************************************************************************************************

 NÁSTROJE, POMŮCKY A DALŠÍ 

 

   ♦   notoviny, zpěvníky, struny /pro naši potřebu nylonové/, podnožky, stojany,

        pouzdra na kytaru... můžete zakoupit v prodejnách hudebních nástrojů

        /zpěvníky též v knihkupectví, nebo přes internet/

   ♦   s výběrem nástroje podle velikosti žáka a hlavně jeho rukou Vám ráda poradím i vyzkouším

        /nelze koupit podle fotografie na internetu/, můžeme tak zabránit nepříjemným reklamacím

   ♦   pro hru na kytaru je nezbytná úprava nehtů na rukou.

        Levačka zcela ostříhaná /není nutný palec/ kvůli kolmému postavení prstů na hmatník kytary,

        pravačka naopak potřebuje nehty přesahující prsty /ne do špičky/ kvůli sílnému

       a kvalitnímu tónu

 **************************************************************************************************************************

 

PLATBA ŠKOLNÉHO 

 

   ♦ výše školného činí 1400,-Kč na pololetí /individuální výuka, 45 minut vyučovací hodina/

   ♦ uhraďte vždy v 1. měsíci  pololetí /září a únor/

   ♦ převodem na č.ú. 1430491/0100, var. symbol  - PŘIDĚLENÉ ČÍSLO ŠKOLOU

   ♦ nebo v hotovosti, po, st  - do 17 h

                               ostatní dny do 15,30 h

 

**************************************************************************************************************************

 Děkuji za návštěvu stránek.

 Marie Ernstová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349