Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Kytarová třída M. Ernstové

   Milí rodiče, žáci, hosté, vítejte na stránkách mé třídy! :-)

Zde se dozvíte veškeré potřebné informace, pravidelně je aktualizuji a tak vás prosím,

abyste je také četli.

 

zZde se dozvíteMilí rodiče, žáci a **************************************************************************************************** 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Tak už nám to zase začíná, vítejte v novém školním roce! :-)

Doufám, že to nebude tak drastické jako loni...

 

 

NÁSTUP: úterý 1. září 2020,  8:30 - 16:00. /přijďte co nejdříve/

Tento den se pouze domlouvají rozvrhy hodin a hudební nauky

/povinné pro žáky 1. -5. ročníku, též individuální nauka/.

Pokuste se přinést rozvrhy ze základních škol, také dalších aktivit.

Obecně platí - malí žáci chodí nejdříve /možnost už od 12:40,

velcí žáci později večer /možnost až do 20:15/, ostatní mezi tím.

Žákům s naukou se vynasnažím hodiny spojit. Informace od učitelů

nauk se dozvíte přímo od nich / St. Čermák, V. Güttnerová, A. Vacek/.

 

Přihlášku podávají jen noví žáci, ostatní NE.

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

platí, že ve škole je povinná rouška

* při vstupu si všichni /i rodiče.../ myjí ruce a použijí desinfekci

* při zjištění příznaků infekce horních cest dýchacích, teploty nad 37% C

  nechte děti doma, funguje i distanční výuka

* prosím, dodržujte tato opatření, a chraňme se navzájem!

 

 

 

***************************************************************************************************

 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY:

* žáci se při vstupu do školy přezouvají

* všechny pomůcky / nástroj, notoviny, zpěvníky, notové sešity si nosí vlastní/

* rodiče omlouvají své děti dopředu - telefonicky, sms, mailem

* na stránkách je tabulka nauky

 

PRVNÍ HODINA:

* stávající žáci si připraví něco málo, co měli na prázdniny z not a také nějaké

  doprovody písní /s akordy/

* také budeme konverzovat:-)      

* noví žáci mohou přijít s rodičem, popovídáme, zjistíme co ví z hudební nauky

  ve škole, přinesou si určitě notový sešit, budou-li už mít nástroj, tak s sebou.

* hlavně se neděste, že nic neumíte, od toho jsme tady:-)

 

 

 

TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!

************************************************************************************

 

VEŘEJNÉ, INTERNÍ A TŘÍDNÍ KONCERTY

Během roku je 7 veřejných koncertů / + podzimní a vánoční/. Jsou vždy ve středu v 17:30 hod.

ve velkém sále, účinkují nejlepší žáci školy všech oborů. Vyberte se některé a přijďte se podívat,

ať vidíte, jak šikovné máme žáky:-). Třeba tam jednou budou i vaše děti...

 

Interní koncerty - konají se během celého roku, jsou ve středu od 17:30 na malém sále,

dají se nazvat též jako pracovní, účinkují žáci hudebního oboru, různé nástroje, zpěv.

Žáci se učí hrát před lidmi, pracovat s trémou, koncerty jsou  kratší a diváky jsou většinou rodiče

účinkujících...na těchto koncertech mohou vystupovat i vaše zkušenější děti

 

Třídní koncerty - účinkují žáci na jeden nástroj od jednoho učitele. Zde vystupují všichni žáci třídy.

 

Všechny koncerty jsou zdarma a velmi uvítáme vaši účast.

****************************************************************************************************************

 *

 

OBECNÉ  INFORMACE

 

  ♦ rozvrh hodin se domlouvá na každý rok nový /není stálý/

  ♦ hudební nauky / žáci 1. - 5. ročníku/ nutno domlouvat osobně s příslušným učitelem,

     v případě, že žák nemůže navštěvovat nauku, musí rodič zažádat o individuál a na konci

    obou pololetí žák absolvuje přezkoušení

  ♦ používáme elektronické ŽK, heslo již bylo/bude  zasláno všem rodičům

     a větším žákům mailem

  rodiče platící školné přes účet dostanou přidělené číslo pro variabilní symbol /mailem/

  ♦ veškerá komunikace kanceláře bude probíhat přes mail  /eventuelně telefon/,

     v případě změny aktualizujte!!!

 

  ♦ VZHLEDEM K TOMU ŽE JSME STÁTNÍ ŠKOLA, A NE JEN "KROUŽEK", JSOU ŽÁCI

     KLASIFIKOVÁNI, DOSTÁVAJÍ VYSVĚDČENÍ, A VŽDY V 1. TÝDNU V ČERVNU VYKONÁVAJÍ

     POSTUPOVOU ZKOUŠKU, JAK ZE HRY NA  KYTARU, TAK Z HUDEBNÍ NAUKY.

***********************************************************************************************************************************

 

ODHLÁŠENÍ ŽÁKA ZE ZUŠ

 

Žáci jsou přijati po řádných přijímacích zkouškách, přihláškou v elektronické podobě

a vyrozumněním ředitele školy.

 

Výuka na ZUŠ probíhá na pololetí, školné hrazeno též na pololetí. Odhlášení žáka je možné

tedy jen na konci pololetích. Výjimku tvoří pouze zdravotní důvody, stěhování...

Pokud víte, že Vaše dítě bude v pololetí nebo na konci končit, dejte to vědět třídnímu učiteli

s předstihem, aby měl šanci najít dalšího žáka.

 

Opět platí, že končící žák je řádně /s vědomím kantora/ písemně odhlášen.

 

*********************************************************************************************************************************** 

  

   

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

 

  ♦  Nedostaví-li se žák na hodinu, nemá nárok na její náhradu. /Náhradní hodina je pouze dobrá

      vůle učitele./

  ♦  Pokud víte předem, že Vaše dítě nedorazí na výuku, dejte vědět zavoláním, SMS, e-mailem...

      mohu hodinu  nabídnout jako náhradní.

      - tř. učitel  hradí hodinu pouze pokud není přítomen z osobních důvodů.

  Za nepřítomnost  z důvodu jeho nemoci je učitel nehradí. Při dlouhodobé nemoci škola

  zajišťuje suplování. 

  Svátky, prázdniny a ředitelská volna se také nehradí. Děkujeme za pochopení.

 

***********************************************************************************************************************************

 NÁSTROJE, POMŮCKY A DALŠÍ 

 

   ♦   notoviny, zpěvníky, struny /pro naši potřebu nylonové/, podnožky, stojany,

        pouzdra na kytaru... můžete zakoupit v prodejnách hudebních nástrojů

        /zpěvníky též v knihkupectví, nebo přes internet/

   ♦   s výběrem nástroje podle velikosti žáka a hlavně jeho rukou Vám ráda poradím i vyzkouším

        /nelze koupit podle fotografie na internetu/, můžeme tak zabránit nepříjemným reklamacím

   ♦   pro hru na kytaru je nezbytná úprava nehtů na rukou.

        Levačka zcela ostříhaná /není nutný palec/ kvůli kolmému postavení prstů na hmatník kytary,

        pravačka naopak potřebuje nehty přesahující prsty /ne do špičky/ kvůli sílnému

       a kvalitnímu tónu

 **********************************************************************************************************************************

 

PLATBA ŠKOLNÉHO  

 

   ♦ výše školného činí  1500,- Kč na pololetí /individuální výuka, 45 minut vyučovací hodina/

   ♦ uhraďte vždy do 15. /září a únor/

   ♦ převodem na č.ú. 1430491/0100, var. symbol  - PŘIDĚLENÉ ČÍSLO ŠKOLOU

   ♦ nebo v hotovosti, po, st  - do 17 h

                                ostatní dny do 15,30 h

 

**********************************************************************************************************************************

 Děkuji za návštěvu stránek.

 Marie Ernstová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00
 

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349