Oddělení strunných nástrojů

 

 

Smyčcové nástroje:

 

  • housle
  • violoncello

Smyčcové nástroje mají velmi široké uplatnění v sólové a komorní hře (v kombinaci s jiným nástrojem), v orchestrech komorních, symfonických, estrádních a folklórních.

Žáci ZUŠ jsou již v průběhu studia vedeni k uplatnění svých dovedností na školních a veřejných vystoupeních Hra na smyčcové nástroje rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Učební osnovy jsou sestaveny tak, aby každý žák získal základy odborného vzdělání.

Hra na kytaru:

Výuka je orientována především na výuku klasické kytary. Technické základy nástrojové hry, které zde studenti získávají, jim dávají možnosti ovládnutí nástroje ve všech ostatních hudebních žánrech ve hře sólové, komorní i orchestrální.

Studium probíhá od mladšího školního věku až po dospělost. Ve výuce získává žák základy odborného vzdělání. Rozvíjí se všechny složky hudebních schopností a estetické vnímání. 

Součástí výuky jsou veřejná vystoupení žáků a účast v soutěžích ZUŠ. Právě zde dosáhli žáci oddělení mnoha výrazných úspěchů. Nejnadanější žáci jsou připravováni ke studiu na středních uměleckých školách a pedagogických fakultách. 

K výuce je třeba klasická šestistrunná kytara /"španělka"/ se širokým krkem a nylonovými strunami, vyrábí se v 5 velikostech.

V případě Vašeho zájmu o studium Vám rádi poradí s výběrem nástroje naši pedagogové.

 

Hra na elektrickou kytaru:

Obor hra na el. kytaru je zaměřen na styly moderní hudby /blues, rock, funky, metal aj./.

Žák si během výuky  osvojí různé kytarové techniky, uvede je do praxe hrou kytarových sól různých hudebních skupin a využívá tuto techniku během své vlastní improvizace na hudební podklad, uplatňuje své hudební nápady.Dle svých dispozic je veden k veřejnému vystupování a má možnost účinkovat ve školní kapele.

Učebna je plně technicky vybavena, žák dochází na výuku pouze se svým nástrojem.

Učitelé

Květa Hasilová

Květa
Hasilová


Housle

kvetoslava.hasilova@zus-most.cz
Marie Ernstová

Marie
Ernstová


Kytara

marie.ernstova@zus-most.cz
Marta Bechynská

Marta
Bechynská


Housle

marta.bechynska@zus-most.cz
Pavel Bechynský

Pavel
Bechynský


Housle

pavel.bechynsky@zus-most.cz
David Homola

David
Homola


Baskytara

david.homola@zus-most.cz
Antonín Vacek

Antonín
Vacek


Violoncello

reditel@zus-most.cz
Jan Mareš

Jan
Mareš


Kytara

jan.mares@zus-most.cz
Bohumil Anděl

Bohumil
Anděl


Kytara

bohumil.andel@zus-most.cz

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349