Pěvecké oddělení

Studium sólového zpěvu je určeno pro žáky od 5 let.

Nejmladší žáci navštěvují první dva roky přípravné studium. Následuje I. stupeň, který trvá sedm let a II. stupeň, který trvá čtyři roky.

V případě zájmu o studium zpěvu po absolvování II. stupně může žák navštěvovat studium pro dospělé.

Do 3. ročníku mají žáci společný pěvecko-technický základ. Od 4. ročníku mají možnost rozhodnout se pro studium populárního či klasického zpěvu. Žáci studiem sólového zpěvu získávají základní pěvecké návyky, které v průběhu studia přirozeně rozvíjejí.

Žáci našeho pěveckého oddělení se pravidelně účastní soutěží vyhlášených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Dále se účastní soutěží, které jsou určeny pro zpěváky populární hudby (Česko zpívá, Junior Talent, Little Star apod.). Ve jmenovaných soutěžích žáci dosahují výborných výsledků.

Zpěváci se pravidelně prezentují na třídních koncertech, interních koncertech a veřejných koncertech školy. Vystupují i na akcích mimo školu (Vánoční a Velikonoční jarmarky – Město Most, domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou, svaz diabetiků…).

Naši žáci pěveckého oddělení pravidelně účinkují na koncertech Magdy Malé – Srdeční záležitosti nebo na akcích známého baviče, zpěváka a moderátora Vladimíra Hrona.

V rámci pěveckého oddělení se děti podílejí na společných projektech školy – muzikály v produkci školy (Kleopatra, Edward Kelley), pohádky autorské dvojice Z. Svěrák / J.Uhlíř – Červená Karkulka, O Budulínkovi, O dvanácti měsíčkách a Šípková Růženka.

Pěvecké oddělení pravidelně připravuje komponované večery – Muzikálový večer, Abba show, Retro koncert aj.

Od divadelní sezóny 2015/2016 hostují žáci pěveckého oddělení v divadelním představení Balada pro Banditu v Městském divadle v Mostě.

Sbor Rozmar se podílel se žáky pěveckého oddělení na nahrávce vánočního CD Magdy Malé - Na křídlech vánočních.

Třídy pěveckého oddělení jsou vybaveny zvukovou aparaturou.

 

 

Učitelé

Daniela Tokárová

Daniela
Tokárová


Zpěv

daniela.tokarova@zus-most.cz
Jan Hönig

Jan
Hönig


Zpěv, sborový zpěv

jan.honig@zus-most.cz
Jana Papíková

Jana
Papíková


Zpěv

jana.papikova@zus-most.cz

Kateřina
Rousová


Zpěv, Sborový zpěv

katerina.rousova@zus-most.cz
Richard Řeřicha

Richard
Řeřicha


Zpěv

richard.rericha@zus-most.cz
Lucie Nováková

Lucie
Nováková


Zpěv

lucie.novakova@zus-most.cz

Radek
Votruba


Zpěv

radek.votruba@zus-most.cz

Sandra
Kovalíková


Zpěv

sandra.kovalikova@zus-most.cz

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349