Klavírní oddělení a varhany

Studium probíhá ve dvou stupních. První je sedmiletý, druhý čtyřletý. Přijímáme žáky již od pěti let věku, jsou zařazeni na dva roky do přípravného oddělení. Na nástroj začínají výuku v polovině prvního školního roku, v případě talentovaného jedince a volné kapacity již od začátku školní docházky do ZUŠ. Po skončení II. stupně,  pokud je žák nadále studentem střední nebo vysoké školy, může pokračovat v tzv. studiu pro dospělé.

Pro žáky s mimořádným hudebním nadáním, kteří se rozhodnou pro studium na konzervatoři je v naší škole možnost kvalitní přípravy pod vedením profesorek klavírní hry z Konzervatoře v Teplicích, které zde též externě vyučují.

Týdenní hodinová dotace je j hodina hry na klavír a 1 hodina hudební teorie. Ve výjimečných případech a dosahování výborných výsledků může mít žák 2 hodiny týdně hry na klavír.

Naši žáci se úspěšně zúčastňují klavírních soutěží, vystupují na školních přehrávkách, interních a veřejných koncertech.

Klavírní oddělení je obsazeno plně kvalifikovanými vyučujícími.

Učitelé

Hana Tölgová

Hana
Tölgová


Klavír

hana.tolgova@zus-most.cz
Hana Turková

Hana
Turková


Klavír

hana.turkova@zus-most.cz
Jana Bašusová

Jana
Bašusová


Klávesy, akordeon

jana.basusova@zus-most.cz
Jiřina Janderová

Jiřina
Janderová


Klavír

jirina.janderova@zus-most.cz
Markéta Gabrielová

Markéta
Gabrielová


Klavír, varhany

marketa.gabrielova@zus-most.cz
Markéta Svatoňová

Markéta
Svatoňová


Klavír

marketa.svatonova@zus-most.cz
Milena Bittnerová

Milena
Bittnerová


Klavír

zastupce@zus-most.cz
Milena Eštoková

Milena
Eštoková


Klavír

milena.estokova@zus-most.cz
Věra Vlková

Věra
Vlková


Klavír

vera.vlkova@zus-most.czz
Vladimíra Švantnerová

Vladimíra
Švantnerová


Klavír, klávesy

vladimira.svantnerova@zus-most.cz

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349