Oddělení dechových nástrojů

Oddělení dechových nástrojů v současné době nabízí výuku hry na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, pozoun a lesní roh. Studium je rozvrženo do přípravného studia, prvního stupně základního studia (7 let) a druhého stupně základního studia (4 roky).

Kromě sólové hry nabízíme žákům možnost zapojit se do různých komorních uskupení, souborů a podobně. Naši žáci pravidelně vystupují na školních interních i veřejných koncertech, své dovednosti také uplatňují v zájmových aktivitách mimo školu, jako je hra v amatérských souborech a kapelách. Pokud projeví hlubší zájem o studium hudby, připravujeme je na přijímací zkoušky na umělecké školy

Každé tři roky vyhlašuje ministerstvo školství soutěž ve hře na dechové a bicí nástroje, případně v komorní hře s převahou těchto nástrojů.  Je to soutěž náročná a tím pádem i  prestižní a máme radost z každého žáka, který dobře uspěje. Každý žák má možnost si porovnat síly mezi svými vrstevníky a to ve škole, v okrese, v kraji a pokud má hodně štěstí, tak i v celonárodním měřítku.

Oddělení dechových nástrojů je velmi dobře vybaveno hudebními nástroji, které škola žákům zapůjčuje, notovým materiálem, učebními pomůckami.

 

Úspěchy dechového oddělení:

Úspěchy žáků ze třídy p. učitele Z. Hasila:

rok 2010:Sourozenci Marek a David Fuxovi společně s klavíristkou Karolínou Svobodovou získali 3.cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ v komorní kře. 

Jana Bartošová společně s houslistkou Lenkou Pošmůrnou a klavíristou Radkem Schejbalem získala 1.cenu v krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře.        

rok 2012: Jana Bartošová a Radka Pošmůrná získaly ve svých kategoriích 2.cenu v sólové hře na zobcovou flétnu v krajském kole soutěže ZUŠ.

 

Úspěchy žáků ze třídy p. učitelky L. Paškové:

rok 2012: Anna Štolová získala 2.cenu v sólové hře na příčnou flétnu v krajském kole soutěže ZUŠ. Karolína Dérerová získala 3.cenu v sólové hře na zobcovou flétnu v krajském kole soutěže ZUŠ.

Učitelé

František Mlnařík

František
Mlnařík


Dechové nástroje

frantisek.mlnarik@zus-most.cz
Josef Matějka

Josef
Matějka


Dechové nástroje

josef.matejka@zus-most.cz
Lenka Pašková

Lenka
Pašková


Dechové nástroje

lenka.paskova@zus-most.cz
Zdeněk Hasil

Zdeněk
Hasil


Dechové nástroje

zdenek.hasil@zus-most.cz
Richard Řeřicha

Richard
Řeřicha


Dechové nástroje

richard.rericha@zus-most.cz

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349