Akordeonové oddělení a keyboard

Studium hry na akordeon a elektronické klávesové nástroje je určeno pro žáky od 5 let.

Nejmladší žáci navštěvují první dva roky přípravné studium. Následuje I. stupeň, který trvá sedm let a II. stupeň, který trvá čtyři roky. V případě zájmu o studium po absolvování II. stupně může žák navštěvovat studium pro dospělé.

Akordeony a el. klávesové nástroje jsou moderní, víceúčelové a uplatňují se jako nástroje sólové i doprovodné ke všem hudebním nástrojům a zpěvu, v komorní hudbě, taneční hudbě atd.

Na rozdíl od akordeonů, kde je zvuk tvořen akusticky, u el. klávesových nástrojů je zvuk tvořen elektronicky. Podle možností softwareového vybavení nástroje je možné se ve vyšších ročnících studia seznámit s problematikou MIDI tvorbou skladeb na PC. Znalost hry na elektronické klávesové nástroje je rozšířením dovedností a znalostí všech hudebních profesí.

V tomto studijním zaměření se žáci 1. – 7. ročníku prvního stupně vzdělávají v předmětech:
- Hra na akordeon, el. keyboard (klávesy), Hudební nauka, Skupinová praxe (počítačová praxe v hudbě, hra v souboru).

Žáci 1. – 4. ročníku druhého stupně se vzdělávají v předmětech:
- Hra na akordeon, el. keyboard ( klávesy ), volitelný předmět Skupinová praxe – Improvizace, hra v souboru, počítačová praxe v hudbě.

Po dobu celého studia se žáci zúčastňují republikových i mezinárodních soutěží, vystupují na různých společenských akcích a koncertech pořádaných školou.

 

 

Učitelé

Jana Bašusová

Jana
Bašusová


Klávesy, akordeon

jana.basusova@zus-most.cz
Vladimíra Švantnerová

Vladimíra
Švantnerová


Klavír, klávesy

vladimira.svantnerova@zus-most.cz
RIchard Řeřicha

Richard
Řeřicha


Klávesy

richard.rericha@zus-most.cz

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349