Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Hudba

Hudební obor


Hudební obor na naší škole umožňuje žákovi dospět v aktivního a zkušeného interpreta a dává mu
možnost se tvůrčím způsobem vyjádřit. Žákovi poskytuje nezbytné vědomosti z oblasti hudební teorie
i praxe a formuje jej v samostatného hudebníka, schopného se aktivně uplatnit amatérsky i
profesionálně. Absolvováním zvoleného vzdělávacího zaměření se žák stává hudebním interpretem
nebo dokonce i tvůrcem. Vzdělávací zaměření si žák volí na základě svých preferencí a prokázaných
předpokladů.

Hudební obor je tvořen vzdělávacími zaměřeními, která obsahují předměty s očekávanými
ročníkovými výstupy. Tyto předměty jsou z oblasti individuální interpretace a tvorby, skupinové
interpretace a hudební teorie.

Přípravu pro studium v jednotlivých vzdělávacích zaměřeních hudebního oboru ZUŠ představuje
přípravné studium, kde žák rozvíjí své předpoklady pro konkrétní vzdělávací zaměření a učitel ověřuje
správnost volby a studijní a fyzické předpoklady žáka.

V oblasti individuální interpretace a tvorby si žák osvojuje hru na nástroj nebo zpěv. Zpočátku si žák
většinou rozvíjí své individuální schopnosti, které v průběhu studia postupně dál uplatňuje a rozvíjí
v komorní a souborové hře v rámci skupinové interpretace.

Vzdělávací oblast hudební teorie pokrývá předmět hudební nauky, ve kterém si žák osvojuje hudební
názvosloví, pojmy, hudební dějiny a hudební nástroje. Získává tak celkový přehled o hudebním světě,
který je plný různých stylů, žánrů a forem.

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00
 

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349